” Ne poznajem nijedan pouzdan put do uspjeha, ali znam samo jedan koji nas zasigurno vodi do neuspjeha: Kada želiš ugoditi svima.”

 

Platon

 

.