“Uspjeh je nagrada za ljude koji ostanu vjerni svojim idejama. “

Džon Hajnds

 

.