” Najčešće znamo šta hoćemo, ali nećemo da kažemo. A onda vrijeme elegantno prođe … “

Nepoznati autor