“Za misli se ne kažnjava. Misli su slobodne.”

Ulpijan