” Ima ljudi koji ne mogu ni da silno vole ni da silno mrze; to su onda opasni sitničari i ubijeđeni cinici.”

Jovan Dučić