“Samo jedna mudra izreka može ti promjeniti život i učiniti te boljim, a na ovome svijetu ima ih mnogo.”

Exor Trixto