Hrabar čovek ne može biti tiranin, to samo plašljivi i podli mogu biti…”
Božidar Knežević