” Nasilje je odbrana čovjeka nesigurnog u sebe, i koristi samo onima koji ništa ne mogu izgubiti.”
Nepoznati autor
.