“Samo dvije sile ujedinjuju ljude – strah i interes.”

Napoleon Bonaparta