“Na sebi nosim ono što imam. U sebi nosim ono što volim.”

Momo Kapor