“Pronađeš ljude nalik na sebe. I staneš tako i ne veruješ da ima neko isti kao ti- isti, baš isti na ovom drugačijem svetu.”

Miroslav Mika Antić