“Kada budete zadovoljni sa onim što jeste, bez poređenja i takmičenja, svi će vas cijeniti.”

Lao Ce