” Iako se niko ne može vratiti unazad i početi potpuno iznova, svako može početi sada i napraviti potpuno novi završetak.”

Karl Bard, švajcarski teolog