Samo ljudi izuzetnih vrlina ne jure za društvom, i mogu da žive usamljeni: ovi su svagda ljubomorni na svoju čistotu i uvek dovoljni sami sebi. Poročni ljudi se naprotiv, i po pravilu, ne mogu kao ni porok osamiti.