„Čovjek sa novom idejom je ludak. Sve dok ta ideja ne uspije.“

Mark Twain