“Šta vrijedi čovjeku da stekne sva dobra ovoga svijeta, ako izgubi dušu.”

 

Harold Robins, američki pisac