” Pokušavao sam biti kao ostali. Onda sam vidio da mi nije potrebno. Biti kao drugi znači završiti svoj posao. “

 

Duško Trifunović, pjesnik i književnik

.