“Volite svoju djecu i kad su kriva, jer će ih život kažnjavati i kad nisu.”

Duško Radović