„Svaka je duša za sebe tajna kao i one zvijezde gore koje gledamo.“

M.J. Zagorka