” Svaki čovjek griješi, a samo nerazuman ostaje u svojoj zabludi.”

Ciceron