” Ljudi se hiljadu puta više trude da steknu materijalno nego duhovno bogatstvo, iako je sasvim sigurno da našu sreću stvara ono što jesmo, a ne ono što imamo.”

 

Artur Šonehauer, filozof