“Um je poput padobrana – funkcioniše jedino ako je otvoren!”