“Nikad nemojte odustajati od onoga što zaista želite da radite. Čovek sa velikim snovima je moćniji od onoga sa suvim činjenicama.” 

Albert Ajnštajn