U skladu sa članom 7. Zakona o praznicima Republike Srpske( „Sl. Glasnik RS“ br.43/07), vjerski praznik je pravoslavni Božić, koji se praznuje na Badnji dan i dan Božića, tako da vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta 06.01.2016.godine (srijeda) i 07.01.2016.godine (četvrtak), saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS.

 

 

Prema članu 2. i 3. istoimenog Zakona, republički praznik je Dan Republike, koji se praznuje 09.01.2016. (subota) i to je neradni dan.

“U dane republičkih praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti. Zakonom je propisano da će načelnik opštine, odnosno gradonačelnik odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužni da rade u dane praznika Republike i u kom obimu”, saopšteno je iz resornog ministarstva.