Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić istakao je da je MUP spreman da uđe u konačan „obračun“ sa onima koji su nelegalno ostvarili penziju i da im ona bude oduzeta, a da svi koji su u tom lancu bili krivi odgovaraju pred republičkim pravosudnim institucijama.

Jovičić je rekao novinarima u Trebinju da se o toj problematici vodi istraga i prikupljaju operativni podaci širom Republike Srpske i da je to akcija koja je naišla na odobravanje građana.

On je pozvao građane Srpske da sva saznanja koja imaju o pitanju nelegalno stečenih penzija prijave MUP-u.

„Kada je riječ o akciji u vezi sa nelegalno stečenim penzijama, spremni smo da idemo do kraja, jer znamo koliko one opterećuju penzioni fond, zbog čega ni oni koji treba da ostvare pravo na penziju ne mogu to da učine na kvalitetan način“, istakao je Jovičić.

On je naglasio da i istraga o pitanju preduzeća „Šume Republike Srpske“ traje u kontinuitetu i najavio da MUP priprema još određen broj izvještaja i da je na Tužilaštvu da dalje tretira tu oblast.

Jovičić koji učestvuje u radu konferencije “Suzbijanje kriminaliteta i evropske integracije sa osvrtom na ekološki kriminalitet”, koja je juče počela u Trebinju, i koja je će po njegovim riječima biti od velike pomoći da se u nekom narednom periodu na osnovu zaključaka eminentnih stručnjaka krene u eventualnu izmjenu i dopunu zakona Republike Srpske koji će propisati i strože sankcije za ekološki kriminalitet.

Izvor: Srna novinska agencija