Uz odobrenje autora Milorada Telebaka, jednog od najpoznatijih srpskih lingvista, naš portal vam donosi interesantne priče izdvojene iz njegove knjige „Sa smijehom kroz gramatiku“.
Punica sa korpom
Treba pripaziti i pri upotrebi povratne zamjenice uz neke glagole. Kažemo dići se, ali ne “ustati se” – treba samo ustati.
I glagol šetati dugo je bio neprelazan: šetati, šetam, šetao je. Tako je bilo dok su ljudi šetali jedni s drugima. Danas, međutim, ljudi se više druže sa psima nego sa ljudima (“došlo neko pasje vreme” – kako reče Duško Radović) – , kupaju ih, šišaju, oblače, čak i šetaju. Glagol šetati, dakle, postao je prelazan: neko šeta psa, neko šeta punicu.
Zato svoju šetnju treba imenovati sa šetam se, tj. sebe, jer samo šetam može biti nedovoljno, nejasno – koga?
Pogrešno je reći “odmaram” – treba povratno: odmaram se.
A kako se kaže zahvaliti nekome i zahvaliti se nekome?… To zavisi od značenja. Kad izražavate zahvalnost, bolje je nepovratno, npr. zahvalio je na pomoći, zahvaljujem na pažnji. Ako se pak radi o odricanju, odbijanju čega, upotrebljava se sa povratnom zamjenicom, npr: zahvalio se na ponuđenoj funkciji. (Ali to se kod nas ne dešava!)
Prema tome, ako vam neko nešto ponudi – kafu, piće i sl., a vi prihvatite i hoćete da budete fini, kažite zahvaljujem, jer ako kažete zahvaljujem se, shvatiće da odbijate ponuđeno.
Zato pazite kako govorite, jer izgovorenoj riječi nema povratka!
Često se srećemo i sa problemom rekcije (rekao sam rekcije, na r!): u kome padežu dolaze imenica ili zamjenica uz neki glagol.

***

Tekst preuzet, uz saglasnost autora, iz knjige „Smijehom kroz gramatiku“.

Zabranjeno dalje publikovanje, sva prava zadržava HP media group d.o.o. Trebinje.

Profesor Milorad Telebak, inače rođeni Nevesinjac koji živi i radi u Banjaluci, autor je poznatog TV serijala „Govorimo srpski“, preko 200 radio emisija o srpskom jeziku, osam jezičkih priručnika i blizu hiljadu novinskih tekstova o srpskom jeziku. Posvetio je život obrazovanju i jezičkoj kulturi kod Srba.

Predsjednik Republike Srpske odlikovao ga je Ordenom Njegoša za doprinos kultivisanju srpskog standardnog jezika i razvoju jezičke kulture naroda. Za jezičke priručnike koje je napisao Telebak je dobio književne nagrade „Sveti Sava“, „Kočićevo pero“ i „Stuplje“.

Gospodin Telebak je prošle godine podržao kampanju HP medija grupe „Oni su najbolji među nama“ čiji je cilj medijska promocija mladih ljudi iz Trebinja i Hercegovine koji se po svojim rezultatima mogu smatrati uzorima svojim vršnjacima, ali i onim nešto starijim od njih.

Telebak je tom prilikom odao priznanje HP medija grupi za ovu inicijativu koja ove godine osim istinskih vrijednosti afirmiše i očuvanje srpskog jezika i književnosti, što je prema riječima poznatog lingviste i jednog od najvećih pregalaca na unaprijeđivanju srpske jezičke kulture za šta je nedavno dobio i priznanje Matice srpske, izuzetno značajno u današnje vrijeme kada su takvi primjeri sve rijeđi.

Ukoliko želite da na zanimljiv, duhovit i jednostavan način riješite svoje jezičke nedoumice, ispravite pravopisne i stilske greške, potražite u knjižarama knjigu „Sa smijehom kroz gramatiku”.

HP, avgust 2018.