Izvor: Opština Gacko

U saradnji sa kancelarijom OEBS-a u Trebinju, opština Gacko je prepoznala potrebu da poboljša komunikaciju između građana i Opštine, te je podržala zajednički projekat promocije mehanizama komunikacije koji građanima stoje na raspolaganju.

Mogući mehanizmi komunikacije su sadržani u letku koji je izrađen u saradnji predstavnika Opštine Gacko (radne grupe koja radi na unapređenju komunikacije) i OSCE-a, a građanima je dostupan na pultovima u zgradi Opštine Gacko. Takođe, biće dostupni i na području svih mjesnih zajednica ove opštine.

Cilj koji se želi postići je da se pored mehanizama koji se u praksi primjenjuju, uvedu i novi mehanizmi i da se građanima omogući da direktno i indirektno dođu do informacija, da daju prijedloge i sugestije, da dobiju odgovore na postavljena pitanja i na taj način utiču na kvalitet života u zajednici.