Broj studenata u na privatnim visokim školama u Republici Srpskoj u opadanju. Na devet privatnih visokih škola u prethodne tri akademske godine upisano je 2.755 studenata.

Od toga je najviše njih upisano u akademskoj 2011/12. godini i to 1.089, u akademskoj 2012/13. godini 1.013 i u akademskoj 2013/14. godini taj broj bio je 653 brucoša.

Podaci Ministarstva prosvjete i kulture RS pokazuju da je ukupna zbirna prosječna ocjena studenata iz prethodnog obrazovanja, a koji su upisani u prvu godinu studija u prethodne tri akademske godine na devet privatnih škola 3,39.

Analiza resornog ministarstva je pokazala da je na Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru u prethodne tri akademske godine upisano 669 studenata.

Od toga je u akademskoj 2011/12. godini upisano 207, u akademskoj 2012/13. godini 218 i u akademskoj 2013/14. godini 244 studenta.

-Zbirna prosječna ocjena studenata iz prethodnog obrazovanja, koji su upisani u prvu godinu studija u prethodne tri akademske godine na Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru je 3,81 – rekla je Sanela Dojčinović, načelnica Odjeljenja za visokoškolske ustanove u Ministarstvu prosvjete i kulture RS.

Na Visokoj školi za turizam i hotelijerstvo u Trebinje u prethodne tri akademske godine upisan je 881 student.

Od toga u akademskoj 2011/12. godini upisana su 73, u akademskoj 2012/13. godini 55 a u akademskoj 2013/14. godini 53 studenta.

-Zbirna prosječna ocjena studenata iz prethodnog obrazovanja koji su upisani u prvu godinu studija u prethodne tri akademske godine na Visokoj školi za turizam i hotelijerstvo u Trebinje je 3,24 – kazala je Dojčinovićeva.

 

Izvor. Frontal.rs