Foto: Hercegovina Promo

Fotografija manastira Tvrdoš, napravljena sa uzvišenja iznad sela Dražin Do.