Rekonstrukcija crkve Rođenja presvete Bogorodice u Ljubinju, koja je počela nakon jednog i po vijeka od izgradnje, otkrila je novo arheološko nalazište koje još nije datirano, ali se najvjerovatnije radi o antičkom periodu.

Prilikom kopanja drenažnog kanala uz crkvu sa južne strane apside otkriveno je nekoliko fragmenata lijepo klesanog zida, povezanog krečnim malterom, sa dosta pritesanog kamena i nekoliko djelića keramike i mnoštvo ostataka rimske pokrovne tegule, preklapajućeg crijepa tipičnog za staru grčku i rimsku arhitekturu.

“Pored ovih pronalazaka, otkriven je i jedan fragment unutrašnje kamene plastike što upućuje na civilizacije mnogo starije od nas, ali je potrebno još vremena da se radovi okončaju i datiraju svi ovi nalazi”, kaže ljubinjski paroh Saša Kojević.

On dodaje da je sve što je urađeno na rekonstrukciji, koja je počela prije nepunu godinu, uradio narod ljubinjski, s tim da je utrošeno oko 4.000 maraka, ali su Ljubinjci mnogo više uložili fizičkim radom.

Iako skoro sve ukazuje na činjenicu da je na mjestu crkve Rođenja presvete Bogorodice, sagrađene sredinom 19. vijeka, ili u njenoj neposrednoj blizini, postojao mnogo stariji hram, stručnjaci još nisu utvrdili namjenu ovoga objekta koji pripada srednjem vijeku ili periodu ranoga hrišćanstva, odnosno antike.

Tome ide u prilog i otkriće prilikom radova u unutrašnjosti hrama, gdje je poslije skidanja starog sloja maltera, na južnom zidu, pronađen dio srednjevjekovnog ćiriličnog natpisa.

I sama crkva je djelimično zidana od srednjevjekovnih mramora, gdje su na fasadi još ponegdje primijetni ukrasi sa ovih spomenika, tako da su potrebni cjelovito istraživanje i analize nađenog pokretnog i nepokretnog arheološkog materijala, da se sve stavi u istorijski kontekst.

Stručni nadzor u rekonstrukciji crkve, koja je sa ostatkom nekropole stećaka proglašena nacionalnim spomenikom BiH, povjeren je Zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, od kojih Ljubinjci očekuju potvrde o onome što se odavno priča, a to je da je njihov grad bio nastanjen još u antičkom periodu, o čemu svjedoče raniji brojni nalazi.

Izvor: Nezavisne novine , Foto: google.com