Svi osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja RS, koji se u narednom periodu spremaju za put ili ljetovanje u inostranstvu, imaju mogućnost da se u slučaju potrebe liječe u više evropskih zemalja.

“Osigurana lica za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu mogu da koriste zdravstvenu zaštitu Fonda u slučaju da im zatreba hitna medicinska pomoć, i to u onim zemljama sa kojima BiH ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju”, istakli su za “Nezavisne” u Fondu zdravstvenog osiguranja RS.

Kazali su da BiH ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju sa Srbijom, Crnom Gorom, Hrvatskom, Sjevernom Makedonijom, Slovenijom, Mađarskom, Turskom, Holandijom, Austrijom, Njemačkom, Italijom, Rumunijom, Belgijom i Luksemburgom.

“Takođe, i osiguranici koji putuju u Poljsku, Češku, Slovačku i Veliku Britaniju imaju pokrivene troškove hitne medicinske pomoći, s tim da za ove zemlje FZO ne izdaje obrasce jer je međunarodnim sporazumima drugačije regulisano, odnosno treba da pokažu pasoš BiH”, rekli su u Fondu.

Prema njihovim riječima, prije polaska na put osiguranik treba da od svog porodičnog doktora dobije uvjerenje o zdravstvenom stanju, odnosno o sposobnosti za put. Naveli su da se osiguranicima može izdati uvjerenje čak i ako boluju od nekih hroničnih i akutnih bolesti, ako se ne nalaze u stanju koje će zahtijevati liječenje ili smještaj u bolnicu odmah po dolasku u inostranstvo.

Pojasnili su da na osnovu dokaza o sposobnosti za put nadležne poslovnice Fonda izdaju odgovarajuće ino-obrasce.

Naglasili su da se izdavanje ovih obrazaca ne naplaćuje, ali se plaća uvjerenje o zdravstvenom stanju koje izdaje porodični ljekar.

“Prema našem cjenovniku, izdavanje ovog uvjerenja je pet KM, s tim da svi oni koji su oslobođeni participacije ne bi trebalo ništa da plate”, kazali su u Fondu.

Napomenuli su da Fond izdaje ove obrasce ne samo zbog odlazaka u inostranstvo iz privatnih razloga, već i u drugim slučajevima kao što je redovno školovanje u inostranstvu, upućivanje osiguranika na rad ili stručno usavršavanje i slično.

“Ovaj obrazac, kada je u pitanju privremeni boravak u inostranstvu iz privatnih razloga, može se izdati za period do 60 dana u toku jedne godine”, navode u Fondu, te dodaju da s ino-obrascem osiguranici za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu ne bi trebalo da plaćaju uslugu, te ako im zatreba hitna medicinska pomoć troškove će snositi FZO RS.

Naglasili su da ino-obrazac nije isto što i putno osiguranje jer pokriva hitne slučajeve, dok putno obrazovanje pokriva i neke druge rizike.

Dodali su da je Fond u 2018. godini izdao 52.035 ino-obrazaca, što je, kako kažu, za sedam odsto više nego u 2017. godini.

Vesna K. iz Gradiške je kazala da joj mnogo znači mogućnost besplatnog liječenja u ovakvim slučajevima.

“To je odlično, pogotovo za nas koji imamo djecu. Kada odemo na more uvijek se nešto može desiti. Dovoljno je da dijete nagazi na komadić stakla i potrebna mu je medicinska pomoć”, kazala je ona.

Goran L. iz Prijedora je rekao da nije ni znao za ove mogućnosti.

“Iznenadio sam se kada sam vidio sa kojim sve zemljama BiH ima potpisane sporazume. To je odlična stvar, pogotovo sada za vrijeme godišnjih odmora”, istakao je Goran L.

Lista zemalja

 • Srbija
 • Crna Gora
 • Hrvatska
 • Sjeverna Makedonija
 • Slovenija
 • Mađarska
 • Turska
 • Holandija
 • Austrija
 • Njemačka
 • Italija
 • Rumunija
 • Belgija
 • Luksemburg
 • Poljska
 • Češka
 • Slovačka
 • Velika Britanija

Ino-obrasci se izdaju i zbog

* odlazaka u inostranstvo iz privatnih razloga

* redovnog školovanja u inostranstvu

* upućivanja osiguranika na rad ili stručno usavršavanje.

 

 

Izvor: Nezavisne novine