Ministarstvo privrede i preduzetništva RS primilo je više od 200 zahtjeva privrednih subjekata za podsticaj za povećanje plate radnika za obračunski period jul-decembar 2020. godine.

U MPP objašnjavaju da privredni subjekti koji su povećali plate, imaju mogućnost da do isteka roka, 01. marta ove godine, podnesu zahtjev za navedeni obračunski period putem aplikacije „e-podsticaj“, koja se nalazi na sajtu ovog ministarstva.

– Kada je riječ o do sada pristiglim prijavama, radi se o pravnim licima i preduzetnicima koji zapošljavaju ukupno 14.641 radnika, a podsticaj je tražen za 6.813 radnika. U saradnji sa Poreskom upravom RS provjerili smo ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na podsticaje, a po isteku roka za prijavu će biti obrađeni svi pristigli zahtjevi i nakon izdavanja rješenja će biti realizovana isplata podsticajnih sredstava – saopštili su iz MPP.

Podsjetili su da pravo na podsticajna sredstva imaju privredna društva i preduzetnici koji su povećali plate zaposlenih u odnosu na početnu platu iz marta 2019. godine, a ispunjavaju opšte i posebne uslove Zakona o podsticajima u privredi RS. Izmjenom i dopunom zakona uvedena je mogućnost da privredni subjekt može ostvariti pravo na podsticaj i za radnike sa kojima je zasnovao radni odnos i poslije marta 2019. godine.

Pomenutim zakonom predviđena su podsticajna sredstva za povećanje plate radnika zaposlenih u privrednim subjektima u dva obračunska perioda, od kojih jedan traje od 1. januara do 30. juna, a drugi od 1. jula do 31. decembra u jednoj kalendarskoj godini.

– Ako je početni iznos plate radnika viši od 550 KM, privredni subjekt ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara 70 odsto vrijednosti od plaćenih doprinosa na povećanje plate. Ako je početni iznos plate radnika jednak ili viši od najniže plate u RS, ali ne prelazi iznos od 550 KM, privredni subjekt ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara 30 odsto vrijednosti od plaćenih doprinosa na povećanje plate – kažu u MPP.

Privrednim subjektima u RS je u skladu sa Zakonom o podsticajima u privredi RS, tokom 2020. godine isplaćeno ukupno osam miliona KM na ime podsticaja za povećanje plata radnika.

 

Izvor: Srpska info