Po konkretnim reklamacijama kojima su potrošači tražili zaštitu svojih potrošačkih prava, republička tržišna inspekcija lani je sprovela 198 kontrola, a u 145 slučaja utvrđeno je da su reklamacije bile opravdane. Na licu mjesta u korist potrošača riješeno je 111 reklamacija, a u 34 slučaja poslovnim subjektima je rješenjem naložene da potrošaču omoguće korišćenje njihovih prava, saopštili su iz Inspektorata RS.

U 50 kontrola utvrđeno je da reklamacije potrošača nisu bile opravdane ili nisu u nadležnosti tržišne inspekcije, a tri upravna postupaka još su u toku.

– Kao i prethodnih godina, potrošači su se najčešće žalili na neprihvatanje reklamacija od strane trgovaca za tehničke proizvode, odjeću, obuću, telekomunikacione i ekonomske usluge. Kontrole po reklamacijama rješavane su na različite načine. Trgovci su potrošačima vraćali novac ili mijenjali proizvod novim. Bilo je i slučajeva gdje zahtjevi potrošači nisu bili opravdani, kao što je zahtjev za zamjenu proizvoda koji je fizički oštećen nakon prodaje – ističu u Inspektoratu RS.

Naglašavaju da, u odnosu na prethodne godine, raste informisanost potrošača o njihovim pravima, a vidan je i napredak u ponašanju trgovaca.

– Sve češće se susrećemo sa situacijama da se žalbe potrošača rješavaju dogovorom i kompromisom, bez potrebe preduzimanja represivnih i kaznenih mjera od strane inspekcije. Pozivano građane da se obrate instituciji u svakom slučaju kada smatraju da su im prava na bilo koji način uskraćena – poručuju iz Inspektorata RS.

 

 

 

Izvor: Srpska info