Zdravstveni radnici koji žele da se zaposle u Njemačkoj moći će sami da pronađu budućeg poslodavca i kontaktiraju sa njim i na taj način pokrenu zapošljavanje u toj državi, rekli su iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

– Nakon što radnik stupi u kontakt sa poslodavcem i postigne dogovor o zaposlenju, potrebno je da nam dostavi prijavu i dokumenta da bismo pokrenuli postupak sa Saveznom agencijom za rad Njemačke – kazali su u Agenciji.

Predstavnici Njemačke nakon provjere dokumentacije zaključiće dvojezični ugovor sa poslodavcem i izdati saglasnost za zaposlenje.

– Kad dobijemo ugovor, kandidat treba da ga potpiše zajedno sa odgovornim licem iz Agencije i s tim ugovorom pokreće postupak za dobijanje boravišne dozvole u Njemačkoj ambasadi u Sarajevu – naglasili su u Agenciji.

Nakon dobijanja boravišne dozvole kandidati su dužni obavijestiti Agenciju o datumu zaposlenja.

Uz prijavu popunjenu na njemačkom jeziku i fotografiju kandidati su, između ostalog, dužni dostaviti i pismenu ponudu poslodavca, diplomu srednje medicinske škole, dokaz o radom iskustvu, potvrdu o poznavanju njemačkog jezika B1 nivo. U Agenciji naglašavaju da kandidat mora imati najmanje šest mjeseci radnog iskustva.

 Izvor: Glas Srpske, Foto: google.com