Електропривреда Републике Српске /ЕРС/ пребациће у 2016. години план производње електричне енергије за десет одсто, смањени су дистрибутивни губици, док су укупна инвестициона улагања за 2017. годину предвиђена у износу од 357 милиона КМ – истиче у интервјуу Срни Жељко Ковачевић, директор ЕРС-а.

Он најављује да ће његов и приоритет комплетне Управе матичног предузећа бити да заштите интересе и права радника, али и да сачине план уштеда, који се од њих очекује.

“Направићено одређене компромисе и корекције – радне групе овлаштене од Синдиката радника и Управе предузећа треба да договоре све детаље и нађу прихватљиво рјешење”, напомиње Ковачевић говорећи о новом Колективном уговору.

Када је ријеч о пословању појединачних предузећа, Ковачевић наводи да се њихови финансијски извјештаји очекују крајем фебруара, те да је рано говорити о бројкама, док ће консолидовани извјештај Мјешовитог холдинга “Електропривреда Републике Српске” бити 30. априла 2017. године.

Инвестициона година 2017.

Ковачевић наглашава да се најзначајније инвестиције за сљедећу годину односе на производна предузећа – три хидроелектране и двије термоелектране и напомиње да ће ЕРС, углавном из сопствених средстава, у наредној години улагати у опрему и нове објекте производних предузећа.

“За те сврхе планирано је 248 милиона марака, па се с правом може рећи да ће 2017. бити инвестициона година”,наводи Ковачевић за Срну, а као најважније инвестиционе пројекте најављује изградњу доводног тунела са улазном грађевином и приступним тунелима за хидроелектрану Дабар, почетак грађевинских радова на изградњи МХЕ “Бочац 2”, те за припремне активности на реализацији пројекта хидроелектране “Бук Бијела”.

Највиша улагања, истиче, биће у ТЕ “Угљевик” – планирано је 122 милиона марака. “За пројекат одсумпоравања издвојили смо 30 милиона, а радиће се и капитални ремонт генератора, реконструкција електрофилтера, набавка рударске механизације, дампера, багера”, прецизира Ковачевић.

Што се тиче Рудника и Термоелектране /РиТЕ/ “Гацко”, планирана је инвестициона откривка угља у износу од седам милиона марака и набавка рударске механизације.

Планирана инвестициона улагања електродистрибутивних предузећа у 2017. износиће 96,8 милиона марака, и то 60 милиона за изградњу нових дистрибутивних објеката, а остатак новца биће утрошен у санацију постојеће мреже и објеката.

ЕРС инвестира и у вањске послове, тако да је за изградњу затвореног базена у Требињу, чији радови почињу сљедеће године, издвојила 4,8 милиона марака.

Ковачевић подсјећа да је, од 1. јануара до 31. октобра ове године реализовано 111,5 милиона инвестиција, првенствено у производна предузећа која су у капиталне пројекте, нову опрему и објекте уложила, 77,5 милиона марака.

Када је ријеч о дистрибутивним губицима, директор ЕРС-а напомиње да је настављен тренд њиховог смањења , истичући да су у 2016. години износили око 11,5 процената, што је на нивоу реалних техничких губитака система, и мање него у Србији, гдје износе око 14 одсто, а Црној Гори 16 процената.

Вишак радника и отпуштања?

Ковачевић каже да матично предузеће, по систематизацији, предвиђа 207 радних мјеста, а да тренутно запошљава 199 .

“Сходно томе, вишка радника нема, па неће бити ни отпуштања у наредном периоду. Када су у питању зависна предузећа њихове Управе су запошљавале у складу са својим потребама. Због тешке економске ситуације при запошљавању се водило рачуна о осјетљивим категоријама, социјалним случајевима и породицама погинулих”, наводи Ковачевић

ЕРС и либерализација тржишта

Директор ЕРС-а каже да је ово предузеће окосница развоја привредног и енергетског система Републике Српске, а да би остало такво у наредном периоду неопходно је одговорити на бројне изазове.

“Отварање тржишта електричне енергије неминовно мора заживјети и у практичном смислу, а ми морамо бити спремни, како би и даље остали најпоузданији и најјефтинији понуђач струје у Српској. У том смислу чека нас реорганизација и реструктурирање система ЕРС-а, и његова партиципација на постулатима модерног тржишта електричне енергије”, истиче Ковачевић.

Ковачевић наводи да су пред ЕРС-ом обавезе Националног плана за редукцију емисија штетних честица које ће довести до изградње замјенских капацитета, првенствено у сфери обновљивих извора енергије, али и изградње нових постројења термоелектрана.

Истичући да ЕРС за Републику Српску има стратешки значај, Ковачевић закључује да су економски рационалнији приступ, нове идеје, модернизација погона и прилагођавање савременим тенденцијама тржишног пословања циљеви које је потавио менаџмент овог мјешовитог холдинга, уз очекивање да ће их испунити заједно, ефикасним и тимским радом.
Извор: Срна / Глас Српске