Kao kompanija koja već godinama pruža doprinos zaštiti i očuvanju životne sredine, Sport Vision je ove godine uz podršku Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, kao i lokalnih zajednica, pokrenuo EcoVision  projekat sa kojim nastavlja svoje aktivnosti povezane sa društvenoodgovornim poslovanjem.

Pod sloganom VIZIJA ZDRAVE BUDUĆNOSTI Sport Vision kompanija je prethodnih sezona obnovila dvije školske sale, a narednih sezona usmjeriće se na aktivnosti povezane sa ekologijom, zaštitom životne sredine i prije svega okoline u kojoj se nalazimo.

Svjesni posljedica koje sve brže globalno zagrijavanje ima na svakodnevni život ljudi, zaposleni u Sport Vision kompaniji su u ponedeljak, 15.11. organizovali akciju pošumljavanja jednog dijela zagađenog područja u okolini grada Bijeljina. „Eko-dep“je područje Regionalne deponije na kojoj se godinama unazad odlaže otpad,te je Sport Vision kompanija odlučila da ovaj dio grada ozeleni, spriječi buduće nepropisno odlaganje otpada, a istovremeno da doprinese smanjenju zagađenosti vazduha u budućnosti.

Sa puno elana i želje da daju primjer kako sugrađanima, tako i svim drugim ljudima u našoj državi, zaposleni u Sport Vision kompaniji su za samo dva časa rada uspjeli da zasade sadnice šumskog jasena i topole na jednom dijelu „Eko-dep“ parcele i naprave prvi korak u nizu aktivnosti koje će da realizuju u okviru EcoVision projekta.

Prikupljanje otpada i čišćenje nepropisnih deponija, izdvajanje plastike, ekološke trke, prikupljanje čepova sa plastičnih flaša samo su neke od aktivnosti koje će se sprovoditi u narednim fazama ECOVISION projekta.

 

 

 

 

HP, novembar 2021.