Dubrovački dnevnik danas piše pod pod kojim uslovima građani BiH i Hrvtaske mogu prelaziti državnu granicu, a odgovor na pitanja su dobili iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

IZ BIH U HRVATSKU

“Izmjenom Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prelaza RH državljani Republike Hrvatske mogu nesmetano ulaziti u Republiku Hrvatsku bez da im se odredi mjera samoizolacije. Prilikom ulaska u RH policijski službenici će im uručiti letak s preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,” stoji u odgovoru Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Kako su odgovorili, u odnosu na ulazak državljana Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku Izmjenom Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prelaza RH omogućen je ulazak u RH državljanima trećih zemalja (slijedom navedenog i državljanima BiH) koji imaju odobren boravak u Republici Hrvatskoj bez da im se odredi mjera samoizolacije. Prilikom ulaska u RH policijski službenici će im uručiti letak s preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Takođe, u RH mogu ući i državljani Bosne i Hercegovine koji posjeduju dokumentaciju kojom dokazuju vlasništvo nad nekretninom ili plovilom koje se nalazi u RH, te ukoliko dolaze u RH na sahranu za što takođe moraju imati odgovarajući dokumentaciju. Navedenim osobama će se omogućiti ulazak u RH  bez da im se odredi mjera samoizolacije. Prilikom ulaska u RH policijski službenici će im uručiti letak s preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, piše Dubrovački dnevnik.

Nadalje, omogućiće se ulazak i državljanima Bosne i Hercegovine koji posjeduju dokumentaciju kojom dokazuju poziv privrednog subjekta u RH ili poziv na poslovni sastanak, takođe  bez da im se odredi mjera samoizolacije. Prilikom ulaska u RH policijski službenici će im uručiti letak s preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

IZ HRVATSKE U BIH

Međutim, kod situacije u kojoj bi državljani RH ulazili u BiH, vrijede drugačija pravila.

Hrvatski državljani, u odnosu na izmijenjenu Odluku mogu nesmetano izlaziti iz Republike Hrvatske, međutim za ulazak u Bosnu i Hercegovinu moraju ispunjavati uslove i pridržavati se mjera propisanih od strane službenih tijela Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 30. aprila 2020. donijelo je Odluku o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu kojom je omogućen ulazak u Bosnu i Hercegovinu državljanima susjednih  zemalja, a  koji ulaze radi obavljanja poljoprivrednih radova i imaju poljoprivredno zemljište u Bosni i Hercegovini. Te osobe prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu trebaju posjedovati dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem u Bosni i Hercegovini ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta o obavljanju poljoprivrednih radova na njegovom zemljištu,odgovorili su iz PU DN , piše Dubrovački dnevnik.

Državljanima RH koje ulaze u Bosnu i Hercegovinu na temelju ove Odluke ne određuje se samoizolacija.

Takođe, Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku kojom se privremeno zabranjuje ulazak stranim državljanima u Bosnu i Hercegovinua odluka se ne odnosi na: zdravstvene radnike koji dolaze u BiH, osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje, prekogranične radnike, službe i timove Civilne zaštite, pripadnike vojnih snaga NATO, EUFOR u BiH, strance koji imaju odobren stalni ili privremeni boravak u BiH, vozače i pratioce u prevozu posmrtnih ostataka, posade teretnih vozova i brodova u međunarodnom saobraćaju, čelnike država i članove delegacija (najava diplomatskim putem), tranzit stranaca radi povratka u zemlju boravka bez zadržavanja na teritoriju BiH, strance koji imaju posebnu dozvolu za ulazak u BiH, boravak ili tranzit kroz BiH izdanu od strane Vijeća ministara BiH.

Iz PU DN odgovoreno je kako je za ulazak u Bosnu i Hercegovinu obavezno posjedovanje pasoša, a svi putnici koji uđu u Bosnu i Hercegovinu (stranci i BiH državljani koji se vraćaju u BiH) popunjavaju upitnik i idu u obaveznu samoizolaciju u trajanju od 14 dana.

 

Izvor: Dubrovački dnevnik