Кomisija za dodjelu nagrada i priznanja Skupštine Grada Trebinje raspisuje javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Trebinja.

Pozivaju se gradonačelnik Grada Trebinja, odbornici Skupštine Grada Trebinja, organi republičke i Gradske uprave Grada Trebinje, građani, udruženja građana, kao i ostala pravna lica da podnesu prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Trebinja.

Javna priznanja Grada Trebinja, koja se dodijeljuju povodom 13. novembra – Dana odlobođenja Trebinja, su:

Počasni građanin Grada Trebinja,
Povelja Grada Trebinja,
Zahvalnica Grada Trebinja.

Zvanje Počasni građanin Grada Trebinja može biti dodijeljeno državljaninu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i stranom državljaninu, koji ima izuzetne zasluge i čije djelo predstavlja poseban i trajan doprinos unapređenju privrednog i društvenog razvoja Trebinja, unapređenje postupka očuvanja nacionalnog, kulturnog, istorijskog, jezičkog i vjerskog identiteta, odnosno koji je svojim radom, naučnim, umjetničkim, političkim, humanitarnim i drugim djelovanjem, zaslužan za unapređenje i razvoj vrijednosti demokratskog društva, istorijskih događaja i tradicije, položaja i ugleda Trebinja i njegovog statusa i odnosa sa drugim gradovima u zemlji i inostranstvu.

Povelja Grada Trebinja dodjeljuje se pravnim i fizičkim licima sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Trebinja, kao i van njega, za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj grada, unapređenju kvaliteta života i promociju ugleda grada Trebinja u zemlji i svijetu, kao i svim oblastima ljudskog stvaralaštva, koji su od posebnog interesa za grad Trebinje.

Zahvalnica Grada Trebinja je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim licima za donacije i druge slične aktivnosti, za trajniju, opštepriznatu djelatnost kojom su znatno doprinijeli razvoju grada Trebinja, kao i za doprinos njegovom ugledu.

Izvor: Grad Trebinje