Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH do danas je odštampala 275.716 pasoša treće generacije, potvrđeno je Srni u ovoj agenciji.

 

 

Treća generacija biometrijskih pasoša sadrži visokosofisticirane elemente kojima je minimizirana mogućnost bilo koje zloupotrebe i potpuno je usklađena sa EU standardima.

Od uvođenja biometrijskih pasoša u BiH, odnosno 15. oktobra 2009. godine, IDDEEA je odštampala ukupno 2.393.467, od kojih je trenutno važećih 1.971.930 biometrijskih pasoša.

Uvođenje treće generacije pasoša nije uticalo na rok važenja prethodno izdatog biometrijskog pasoša, pa svi validni biometrijski pasoši važe do datuma do kojeg su izdati.

Izdavanje treće generacije pasoša počelo je 1. oktobra prošle godine, odnosno dva mjeseca prije roka koji je EU postavila članicama za početak izdavanja ovih pasoša, a BiH je prva zemlja izvan EU koja je implementirala treću generaciju biometrijskih pasoša.

“Napredak koji je učinila BiH u ovom dijelu, prepoznala je i Evropska komisija koja kontinuirano konstatuje ovu činjenicu u svojim izvještajima i sigurnost BiH pasoša ocjenjuje najvećim ocjenama”, ističu u Agenciji.

Za razliku od pasoša prethodne generacije, nova generacija pasoša posjeduje polikarbonatsku stranicu sa podacima, a lični podaci, manja fotografija i mašinski čitljiva zona su laserski ugravirani u jednom od slojeva te stranice, dok su biometrijski podaci pohranjeni u beskontaktnom čipu koji se nalazi u strukturi pasoša.

Postupak izdavanja pasoša je u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova u Republici Srpskoj, kantonalnih MUP-ova u FBiH, odnosno posebne organizacione jedinice javnog registra u Brčko distriktu.

Cijena ovih pasoša za punoljetne osobe sa rokom važenja deset godina iznosi 50 KM, za djecu od treće do 18 godine pasoš sa rokom važenja pet godina iznosi 40 KM, a za djecu koja nisu navršila tri godine ovaj dokument sa rokom važenja tri godine košta 30 KM. Cijena izdavanja pasoša u roku kraćem od propisanog iznosi 200 KM.

Izvor: 6yka.com