Iz štampe je izašao dvobroj (61/62) časopisa za književnost i kulturu „Nova Zora“ za period proljeće-ljeto 2019. godine.

Izdavači časopisa su opštinski odbori Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva „Prosvjeta“ u Bileći i Gacku, a glavni i odgovorni urednik je prof. dr Miloš Кovačević. Sadržajno i obimno, kao i uvijek, impresivna „Nova Zora“ i ovom dvobroju, na oko 340 strana, donosi priloge oko 70 autora.

Za „Novu Zoru“ i ovog puta pišu poznati akademici, eminentni prozaisti i pjesnici, lingvisti, esejisti, književni kritičari, istoričari književnosti i likovne umjetnosti, novinari, publicisti sa prostora Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i šire.

Po već ustaljenoj praksi „Nova Zora“ daje širok pregled najvažnijih kulturnih i duhovnih događanja u sedam opština istočne Hercegovine u periodu između dva broja, uključujući i „Prosvjetine“ aktivnosti u Mostaru. Upravo izašli dvobroj „Nove Zore“ štampan je u Štampariji „Filip Višnjić“ u Beogradu u tiražu od 1.000 primjeraka, od čega znatan broj odlazi na adrese prenumeranata i institucija kulture i obrazovanja.

Promocija ovog dvobroja i narednog broja (63) „Nove Zore“, kako kaže predsjednik SPКD „Prosvjeta“ u Bileći prof. Gajo Parežanin, biće u okviru programa ovogodišnjih dvadeset i prvih Ćorovićevih susreta srpskih proznih pisaca „Srpska proza danas“ u Bileći i Naučnog skupa istoričara u Gacku, koji će se održati u vremenu od 18. do 22. septembra ove godine u ove dvije istočnohercegovačke opštine. Do tada bi trebao da se pojavi i novi, naredni 63. broj ovog uglednog časopisa.

Izvor: Radio Bileća