Na sjednici Skupštine Saveza opština i gradova Republike Srpske izabrano je rukovodstvo Saveza.

Jednoglasnom odlukom Ljubiša Ćosić je reizabran za predsjednika Saveza, a izabrana su i četiri potpredsjednika – iz Banjaluke, Bijeljine, Trebinja i Prijedora.

Skupština je usvojila i izmjenu koja se odnosi na broj članova Predsjedništva Saveza, tako da je njihov broj povećan sa 19 na 21.

 

HP, april 2021.