Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine 19. januara počeće sa isplatom osiguranih depozita u visini do 50 hiljada KM Bobar banke a.d. Bijeljina, saopštio je danas Josip Nevjestić, direktor Agencije.
Riječ je o iznosu od 86 miliona i 610 hiljada KM, kojim su obuhvaćena 21.379 deponenta. U ovaj iznos, pojasnio je Nevjestić, uračunata je i pripadajuća kamata na deponovane iznose obračunata na dan 23. decembar 2014. godine.Isplata osiguranih depozita, kazao je Perica Rajčević, vođa tima za isplate Agencije za osiguranje depozita BiH, vršit će se putem filijala Unikredit banke a. d. Banja Luka.

Rajčević je saopštio da je Agencija putem pošte počela sa slanjem obavještenja deponentima Bobar banke čija su sredstva osigurana, a koja sadrže obračun stanja koje je izvršila Agencija.

“Svaki deponent moći će da na primljeno rješenje izjavi žalbu ukoliko se njegov obračun sredstava ne slaže s onim koje je izvršila Agencija“ izjavio je Rajčević.

Krajnji rok za isplatu osiguranih depozita iznosi pet godina i teče od 19. januara 2015. godine.

Direktor Unikredit banke Banja Luka  Dalibor Čubela naveo je da su spiskovi deponenata urađeni prema abecednom redu, te apelovao na građane da ne prave gužvu jer je novac za isplate deponovanih sredstava obezbjeđen.

Pravnim i fizičkim  licima, pojasnio je Nevjestić,  koja su u Bobar banci imala deponovana sredstva u iznosima većim od 50 hiljada KM, ostatak će biti isplaćen iz likvidacione mase.

Govoreći o tome na koji način će sredstva isplaćena za osigurane depozite biti namirena Agenciji Nevjestić je kazao da ćeona biti na prvom mjestu isplate iz likvidacione mase.

“Ne očekujemo da u cijelosti budemo obeštećeni jer na to upućuje dosadašnja praksa u cijelom svijetu“, zaključio je Nevjestić.

Podsjećamo, Agencija za bankarstvo bh. entiteta RS  23. decembra 2014. godine Bobar banci oduzela je licencu za rad i na prijedlog privremenog upravnika Save Ševaljevića pokrenula proces njene likvidacije.

Izvor: Agencija Anadolija