Jedna lijepa i uspješna poslovna priča koja je krenula iz Trebinja svoj vrhunac je dostigla akvizicijom sa distributivnim gigantom koji zapošljava 4.000 ljudi u 15 kompanija, na 11 tržišta Evrope i Afrike.

Intervju sa Goranom Cerovinom, izvršnim direktorom kompanije Nelt BH d.o.o. donose Poslovne novine, a mi ga prenosimo u cijelosti.

Zahvaljujući stalnom unaprjeđivanju kvaliteta i širenju asortimana usluga, kao i ulaganju u razvoj zaposlenih, kompanija Nelt BH, kao dio Nelt Grupacije, slovi za lidera u pružanju usluga visokog kvaliteta u oblasti distribucije i logistike u BiH i regionu.

U ovom trenutku Nelt BH sarađuje sa 14 kompanija, čijim se prodajnim programima bave u kontekstu distribucije, kao i njih desetak u domenu logistike.


U kolikoj mjeri se pandemija COVID -19 odrazila i na poslovanje Vaše kompanije?

Jasno je da smo mi, kao i svi drugi, pogođeni pojavom virusa Covid -19. Angažovali smo sve svoje kapacitete da zadržimo funkcionalnu formu organizacije, sa fokusom na internu reorganizaciju, uz pokušaj da se sužavanje iste svede na minimum. Nadamo se da ovu vrstu problema više niko neće imati. niti mi, niti druge distributerske kompanije, a ni ostala pravna lica na tržištu BiH i regiona“.

Prema riječima Gorana Cerovine, izvršnog direktora kompanije Nelt BH d.o.o. Istočno Sarajevo, u vrijeme pandemije COVID-19 naročito je dobila na značaju njihova saradnja sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO)..

U ovoj saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO)izašli smo iz ustaljenog okvira poslovanja.u oblasti distribucije i logistike, u kojoj Nelt uživa lidersku ulogu. Svjetska zdravstvena organizacija donirala je 23 tone medicinske opreme javnom zdravstvenom sektoru u BiH za borbu protiv pandemije COVID-19, za čije logistiške usluge je bila zadužena naša kompanija Nelt BH. Ovo je bio trenutak, koji nas je podsjetio koja odgovornost se veže uz nas“, istaknuo je Cerovina.

Predstavite nam ukratko kompaniju Nelt BH?

“Nelt na tržištu BiH posluje od 2006. godine. Dio smo Nelt Grupacije, poslovnog sistema koji povezuje 4.000 zaposlenih u 15 kompanija, na 11 tržišta Evrope i Afrike. Pored sjedišta u Istočnom Sarajevu, naši regionalni distributivno-logistički centri nalaze se u Banja Luci i Bijeljini, a cross-dockovi u Mostaru i Bihaću. Trenutno zapošljavamo 360 ljudi.. Zajedničkim naporima svih zaposlenih, predanim radom i sprovedenim inicijativama, izgradili smo kompaniju koja kontinuirano raste i bilježi uspjehe. Sarađujemo sa svim tržišno orijentisanim domaćim i inostranim trgovinskim lancima, veleprodajama, malim i velikim privatnim radnjama, kioscima, apotekama, benzinskim pumpama i drugim maloprodajnim objektima. Briga o ljudima, dugoročna perspektiva, inovativnost, lična odgovornost i pobjednički mentalitet , osnova su naših dobrih rezultata“.

Da li ste u 2020. ponudili neku novu vrstu usluga i realizovali neka značajna partnerstva?

Godinama smo poznati kao kompanija čija je osnovna djelatnost distribucija. Pored toga, mi radimo komplet logističke usluge (skladištenje i transport). Naš cilj u budućnosti je da se dodatno aktiviramo i u drugim sferama našeg djelovanja, kao gore navedene logističke usluge i usluge iznajmljivanja poslovnih prostorija unutar naše kompanije, za potrebe drugih pravnih lica“.

Koji faktori doprinose tome da ste lideri u svojoj djelatnosti u BiH i šire ?

Prije svega, slušamo puls kompanije, ali i tržišta. U svakom trenutku težimo da pratimo tokove prodaje i tržišne potrebe. Sa istim entuzijazmom vodimo sve prodajne programe – od lokalnih i domaćih, do jakih inostranih brendova. Prenosimo pozitivnu radnu energiju na sve zaposlene, kako bi što više doprinijeli razvoju našeg mikro i makro okruženja. Ova vrsta posla je posebna forma razmišljanja i davanja. Neko ko ne shvata ovu energiju bi rekao da previše dajemo sebe, ali mi nemamo taj komoditet da usporimo. Veliki broj ljudi zaposljavamo, brinemo o njima i njihovim porodicama. To jeste poslovni entuzijazam, ali i moralna odgovornost“.


Kakva je poslovna strategija kompanije ?

Naša strategija podrazumjeva održavanje poslovne djelatnosti i širenje distributivnog i logističkog djelovanja unutar BiH. Iako, u svom portfoliju imamo kapitene različitih kategorija , mi uvijek težimo da dokažemo sebi i tržištu da možemo više, a posljedično tome i bolje – nove saradnje, novi klijenti, jači angažman na tržištu. Svaki pojedinac kolektiva, u sferi svog djelovanja, radi na implementaciji svega navedenog”.

Kakvi su rezultati poslovanja Nelt-a u 2019.?

Za Nelt doo, 2019. godina je bila od strateškog značaja. Možemo se pohvaliti sa značajnom investicijom koju smo realizovali proširenjem distributivno- logističkog centra u Istočnom Sarajevu. Time smo stvorili odlične preduslove za dalji rast i razvoj. Sa dodatnim kapacitetima spremni smo za širenje poslovanja i uspostavljanje saradnje sa svim klijentima, koji imaju potrebu za integrisanim logističkim uslugama ali i u okviru same distribucije. Sa ostvarenim ukupnim prihodima od oko 200 miliona KM ostvarili smo rast u odnosu na 2018 godinu od 8 posto“.

Koje su najvažnije investicije koje planirate realizovati u 2020. ?

Stanje na tržištu je vrlo nepredvidivo, te se i sami nastojimo prilagodili promjenama. Nemamo u planu značajnije investicije do kraja godine, jer imamo raspoložive resurse, novu i modernu opremu koja može odgovoriti svim zadacima koje stoje pred nama. Sa druge strane, mi smo uvijek spremni za investicioni ciklus ukoliko vidimo dobru priliku. Pored distribucije robe široke potrošnje, Nelt doo postao je prepoznatljiv na tržištu po logističkim uslugama koje pružamo iz oblasti skladištenja, izdavanja poslovnog prostora, dostave, međunarodnog i domaćeg transporta. Dugoročno, vjerujemo u oporavak tržišta i da će se krug stvaranja novih vrijednosti opet pokrenuti“.

Razgovarala: Irena Vasić-Dobrić

Izvor: Poslovne novine