Vrijednosti ispitivanih parametara iz uzoraka uzetih iz pošiljke limuna porijeklom iz Turske su u granicama referentnih vrijednosti propisanih Pravilnikom o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla, rečeno je Srni u Inspektoratu Republike Srpske.

Laboratorijske analize izvršio je Institut za javno zdravstvo Srpske, gdje je kao jedan, od ukupno 21 ispitivanog parametra, kontrolisan i sadržaj imazalila.

Povodom informacije da je na tržište Srpske iz Turske uvezen limun koji je tretiran fungicidom imazalilom, Republička inspekcija za hranu je prilikom uvoza citrusa vršila uzorkovanje limuna radi laboratorijskog ispitivanja zdravstvene ispravnosti.

Uvidom u evidencije, kako navode, utvrđeno je da većina uvoznika limuna u BiH ima sjedište u Federaciji BiH /FBiH/, zbog čega je inspekcija za hranu Republike Srpske u svakodnevnom kontaktu sa Agencijom za bezbjednost hrane BiH i sa nadležnom federalnom inspekcijom, da bi u slučaju potrebe pojačanog nadzora djelovali koordinisano na tržištu.

Najveći rizik kod voća predstavlja nedozvoljena količina pesticida, mikrotoksina i toksičnih metala, koji mogu preostati u voću nakon tretmana sredstvima za zaštitu bilja.

Republička inspekcija za hranu, kako navode, vrši redovne kontrole voća prilikom uvoza, svaku pošiljku mora pratiti uvjerenje o zdravstvenoj ispravnosti, odnosno sertifikat koji izdaje nadležni organ zemlje izvoznice da je pošiljka ispravna.

Inspektori, osim provjere dokumentacije, vrše i organoleprički pregled cijele pošiljke – izgled, miris, boja, deklaracije i uzorkovanje proizvoda za laboratorijske analize, na principu procjene rizika.

Izvor: frontal.rs