Gradonačelnik Trebinja, Slavko Vučurević, krajem oktobra 2013. godine, potpisao je Ugovor sa Delegacijom EU u Sarajevu za implementaciju IPA projekta pod nazivom „Poboljšanje turističke i saobraćajne signalizacije“ između gradova Trebinja i Nikšića.

Opšti cilj projekta je dati doprinos razvoju regionalnog turizma kroz unapređenje turističke i saobraćajne signalizacije u gradu Trebinju i Nikšiću po EU standardima, kao i unapređenje turističke promocije i vođenje zajedničke kampanje dva grada.

Ovim projektom je planirano da grad dobije jedan „out door totem“ sa interaktivnom mapom grada, 50 saobraćajnih znakova, 40 znakova turističke informativne signalizacije, 300 znakova ulične turistikče signalizacije, jedan upozoravajući radar na pravcu Trebinje–N ikšić, kao i različit promotivni materijal (brošure, TV-spot, radio-spot, bilbordi, majice).

“Grad Trebinje ima jasnu potrebu i tendenciju privrednog razvoja u turističkom smislu, i realizacijom ovog projekta značajno će se upotpuniti, promovisati i poboljšati turistička ponuda našeg grada, što je u skladu sa Strategijom razvoja opštine Trebinje 2009-2017 godine”, istakao je gradonačelnik Trebinja.

Implementaciju projekta ispred grada Trebinja sprovodi Administrativna služba grada i Turistička organizacija grada Trebinja. Imenovani članovi projektnog tima su Ljiljana Robović, Tatjana Bulajić i Miro Gredo. Ispred grada Nikšića implementaciju sprovodi Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore „FORS Montenegro“ i Turistička organizacija opštine Pljevlja.

Implementacija projekta počinje 01.02.2014. godine i trajaće 18 mjeseci. Grad Trebinje dobilo je grant sredstva u visini od 86.060 €, sa učešćem sopstvenih sredstava u visini od 31%. Ističemo da je ovo prvi IPA projekat čiji je nosilac Grad Trebinje.

 

Izvor: Grad Trebinje