No­vi al­bum Igo­ra Vu­ko­je­vi­ća pod na­zi­vom „Idu go­di­ne” iza­šao je u pro­duk­ci­ji iz­da­vač­ke ku­će „City Records”.

 

Auto­ri na al­bu­mu su Sa­ša La­zić, Ser­gej Ćet­ko­vić, Ner­min Pu­škar, Ma­hir Sa­ri­ho­džić, Alek Alek­sov i Igor Vu­ko­je­vić.

Nakon odličnog starta albuma i veoma pozitivnih reakcija na duet Igora Vukojevića i Goce Tržan koji je već postala hit, video za pjesmu ”Pedeset” snimljen je 17. marta na raznim lokacijama u Banja Luci.

Muziku i tekst za pjesmu je napisao Saša Lazić dok je aranžman uradio Alek Aleksov.

Pogledajte spot:

https://www.youtube.com/watch?v=e_M3CShzmjA