Foto: Hercegovina Promo

Brojne su nekropole stećaka u Hercegovini, ali pred svima po brojnosti prednjači nevesinjski kraj. Fotografija stećka koji je dio nekropole u selu Krekovi kod Nevesinja. Iako često predmet spora, ko i zašto ih je podizao, stećci predstavljaju veliku kulturno-istorijsku zaostavštinu ovog kraja koja je jedinstvena, usuđujemo se reći, u cijelom svijetu.