Foto: Hercegovina Promo

Fotografija snimljena septembra ove godine u selu Stepen, kod Gacka.