U Opštinskoj vijećnici u Ljubuškom danas se održava sastanak sa šefom tima Projekta unapređenja lokalnog razvoja (GOLD) koji zajednički finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj /USAID/ i Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju /Sida/.

Sastanku u Ljubuškom prisustvuju gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević i stručni saradnik u Gradskoj upravi Trebinje, Bojan Čvoro. Na sastanku će biti riječi o unapređenju lokalnog ekonomskog razvoja, efikasnijem korištenju resursa i drugim razvojnim aspektima koji su obuhvaćeni GOLD projektom.

Projekat promoviše integrisani i sveobuhvatan pristup planiranju i implementaciji lokalnog ekonomskog razvoja (LER) u odabranim gradovima/opštinama u sektorima sa najvećim potencijalom za brz i održiv rast radnih mjesta.

U proteklom periodu GOLD projekat je omogućio otvaranje više od 500 radnih mjesta u tekstilnoj, automobilskoj, elektro i hemijskoj industriji u Federaciji BiH, a glavni cilj projekta je podrška lokalnim zajednicama pri ostvarenju ekonomskog razvoja, investiranju i stvaranju novih radnih mjesta.

Napominjemo da je Trebinje potpisnik Memoranduma o razumjenvanju u okviru GOLD projekta.

Izvor: Grad Trebinje