Gradska uprava Trebinje stvarala je prošle godine mnogo veće obaveze nego što je imala novca u budžetu, što je za posljedicu imalo stvaranje deficita od 604.044 KM, utvrdila je Glavna služba za reviziju javnog sektora RS.

 

Revizori su istakli i da nalozi za službena putovanja i akontacije nisu pravdani u roku, da dio nabavki nije sproveden u skladu sa zakonom i druge propuste zbog kojih su dali negativno mišljenje za finansijske izvještaje, dok je za dio koji se odnosi na usklađenost aktivnosti sa zakonskim propisima dobio mišljenje sa rezervom.

– Budžetski prihodi i primici su iznosili 23,69 miliona KM, a rashodi i izdaci 24,30 miliona, pa je ostvaren nepokriveni deficit tekućeg perioda od 604.044 KM – navedeno je u izvještaju.

Na osnovu odluka gradonačelnika sa računa posebnih namjena na redovan račun je preneseno 1,49 miliona KM u vidu pozajmice radi plaćanja dospjelih tekućih obaveza. Revizori su istakli da je taj novac trebalo da bude vraćen na poseban račun do kraja 2014. godine, ali da to nije učinjeno.

Revizori su ukazali i da nalozi i akontacije za službena putovanja nisu pravdani u utvrđenim rokovima, a da u Turističkoj organizaciji grada za putovanja u inostranstvo nisu donošena rješenja. Rashodi po osnovu putovanja i smještaja iznosili su 234.778 KM. Revizijom je otkriveno da nisu utvrđene ni jasne procedure pravdanja troškova reprezentacije i rada internog bifea.

Prema nalazima revizije, gradske vlasti u Trebinju dio javnih nabavki nisu sprovele u skladu sa zakonom. Jedna od zamjerki odnosi se na to što tenderskom dokumentacijom nije ugovorena, niti od strane izvođača radova dostavljena garancija za dobro izvršenje posla za izgradnju autobuske stanice.

– Zaključeni ugovori su tipski i ne sadrže zaštitne klauzule za dobro izvršenje posla – naveli su revizori.

Naveli su i nekoliko primjera nepravilnog evidentiranja, koje je dovelo do toga da rashode iskažu manjim nego što jesu. U revizorskom izvještaju je navedeno da sumnjiva i sporna potraživanja Gradske uprave iznose 6,41 milion KM.

– Nije u potpunosti izvršena procjena potraživanja sa stanovišta njihove naplativosti. Na osnovu uzorkom odabranih potraživanja utvrdili smo da su sumnjiva i sporna potraživanja iskazana u iznosu manjem minimalno za 506.238 KM – navedeno je u izvještaju.

Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević juče nije odgovarao na telefonske pozive.

Bobar banka

Revizori su upozorili i da je budžet Trebinja izložen značajnom riziku zbog likvidacije bijeljinske Bobar banke u kojoj je blokirano 5,22 miliona KM.

– Likvidacioni upravnik je priznao ova potraživanja, ali način i vrijeme njihove isplate su neizvjesni – naveli su revizori.

 

 

Izvor: Glas Srpske